ایران / گفت‌وگو

وثیقه سیصد میلیون تومانی برای مدیر روزنامه "آسمان"

 مدیرمسئول روزنامه آسمان، چاپ تهران که روز پنجشنبه به اتهام "توهین به مقدسات اسلامی" دستگیر شده بود، امروز جمعه همچنان در زندان به سر می برد.

تبلیغ بازرگانی

 به گزارش ایلنا، قاضی دادگاه مطبوعات برای عباس بزرگمهر، مدیر مسئول روزنامه آسمان قرار وثیقه ای برابر با 300 میلیون تومان صادرکرده است. به گفته وکیل وی قرار است این وثیقه روز شنبه به دستگاه قضائی ارائه شده و مدیرمسئول آسمان موقتا آزاد گردد.

به دنبال توقیف روزنامه آسمان و زندانی شدن مدیرمسئول آن، سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس با انتشار بیانیه ای به توقیف روزنامه و محدودتر شدن آزادی بیان در جمهوری اسلامی اعتراض کرد.

بنابر بیانیه ی گزارشگران بدون مرز روزنامه آسمان در شماره روز سه شنبه، 29 بهمن خود مطلبی منتشر کرده که در آن یک استاد دانشگاه در سخنانی در رابطه با قانون قصاص، آنرا قانونی "غیرانسانی" توصیف کرده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز یاد آوری می کند که انتشار این مطلب با واژه "غیرانسانی" حاصل یک اشتباه فنی بوده، زیرا با وجود تصحیح و حذف واژه "غیرانسانی" از سوی مدیرمسئول، در یک اشتباه نسخه تصحیح نشده ی آن زیرچاپ می رود.

سازمان گزارشگران بدون مرز، در بیانیه خود ضمن محکوم کردن توقیف روزنامه آسمان تصریح می کند که: "این اقدام سانسورغیر قابل پذیرش، عیانگر جنگ رسانه های وابسته به سپاه با همنوایی دستگاه قضائی علیه آزادی اطلاع رسانی است. ما خواهان باز انتشار فوری این روزنامه هستیم".
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید