افغانستان/ حقوق بشر

وخامت وضعیت کودکان در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با نشر گزارشی تحقیقی از وضعیت کودکان در افغانستان گفته است که وضعیت کودکان رو به وخامت گذارده است.

تبلیغ بازرگانی

این کمیسیون ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کودکان در افغانستان گفته است که افزایش تجاوز جنسی به اطفال و بالا رفتن میزان اعتیاد در میان آنان، لزوم توجه جدی دولت به وضعیت حقوق اطفال در سطح کشور را ایجاب می نماید.

مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان، می گویند بر اساس آمارهای ثبت شده، 51.8 درصد کودکان افغانستان به نوعی مشغول به کار هستند، کارهائی که برای آن بسیار سخت است و این آمار بسیار نگران کننده است.

سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم با اشاره به آمار این کمیسیون گفت: آمارهای ثبت شده تکان دهنده است و با تلاش‌های دوازده ساله دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی در این کشور، هنوز هم به حقوق کودکان در افغانستان توجهی صورت نگرفته است.

مسئولان این کمیسیون تأکید کردند: در صورت عدم توجه نهادهای مسئول، کودکان بیشتری در افغانستان قربانی خشونت‌ها خواهند شد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش تحقیقی اخیر متذکر شد: نزدیک به نیمی از این کودکان کار، بدلیل فقر شدید اقتصادی مجبور به کار کردن در سنین پائین شدند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید