فرانسه/فیلم

"ورسای" پرهزینه ترین سریال تلویزیونی فرانسه رونمایی شد

تبلیغ بازرگانی

*"ورسای" نام پرهزینه ترین سریال تلویزیونی فرانسه است که دیروز چهارشنبه در شهر لوس آنجلس رونمایی شد. سریال "تلویزیونی" ورسای به رابطۀ پر آشوب و تنش هانری چهاردهم پادشاه فرانسه، با برادرش "فیلیپ دواورلئان" اختصاص دارد. سریال "ورسای" به زدوبندها و تلاش ها برای سرنگون کردن یا محدود کردن قدرت پادشاه جوان فرانسه، هانری چهاردهم، و اقدام های پادشاه برای خنثی کردن همین تلاش ها اختصاص دارد. هزینۀ تولید این سریال تلویزیونی به کارگردانی، "جلیل له پر" سی میلیون یورو اعلام شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید