خاورمیانه

ورود نیروهای سعودی به خاک بحرین

بدنبال ورود نیروهای خارجی به بحرین، شیعیان مخالف دولت در این کشور از حضور سربازان سعودی با عنوان "اشغال بحرین توسط نیروهای خارجی" نام می برند.

تبلیغ بازرگانی

کشور پادشاهی بحرین، به منظور مقابله با تظاهرات کنندگان مخالف دولت از کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی خواسته است تا این کشور را یاری نمایند.
شیعیان مخالف دولت در این کشور می گویند این درخواست به نشانه اعلام جنگ از سوی دولت بحرین است. یک منبع مطلع سعودی امروز دوشنبه از ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی به خاک بحرین خبر داد.
بدنبال ورود نیروهای خارجی به بحرین، شیعیان مخالف دولت در این کشور از حضور سربازان سعودی با عنوان "اشغال بحرین توسط نیروهای خارجی" نام می برند.
7 حزب عمده شیعه مخالف دولت امروز با انتشار بیانیه ای حضور سربازان خارجی در بحرین را توطئه ای علیه شهروندان بی سلاح این کشور و نادیده انگاشتن توافقنامه ها و کنوانسیونهای بین المللی عنوان کرده است. مخالفان شیعه ضمن خطاب قرار دادن جامعه بین المللی خواستار آن شدند تا نسبت به حمایت از شهروندان بحرین در برابر خطر حضور نیروهای نظامی بیگانه در این کشور واکنش نشان دهند.
همچنین صدها تن از مخالفان دولت، امروز دوشنبه، باردیگر در میدان لوءلوء –مروارید- با وجود شرایط شدید امنیتی، تجمع کردند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید