افغانستان

ورود پر سر و صدای حکمتیار به پایتخت افغانستان- گفتگو با نیک محمد کابلی

گلبدین حکمتیار
گلبدین حکمتیار REUTERS/Parwiz

"گلبدین حکمتیار" چهره سیاسی "تندروی" افغانستان در دوران مبارزات مسلحانه علیه اتحاد جماهیرشوروی در دهه هشتاد میلادی امروز پس از انجام توافق های قبلی با مقامات دولت آقای "محمد اشرف غنی" وارد کابل شد وبه دیدار رئیس جمهوری افغانستان رفت.

تبلیغ بازرگانی

حکمتیار در پایان جنگ های چریکی علیه سربازان روس وپایان کار اشغال این کشور توسط نیروهای شوروی به عضویت حزب "جمعیت اسلامی" متشکل ازمجاهدین مسلح اسلامی به رهبری "برهان الدین ربانی" درآمد ولی دیری نپائید که از همرزمان دروان جنگ و همفکران حزبی خود جدا شد وراساً اقدام به تاسیس "حزب اسلامی" نمود که تاامروزهمچنان دررهبری این حزب قراردارد.

 حزب اسلامی دردوران فعالیت خود مورد استقبال شهروندان افغان، به ویژه درمناطق پشتون قرارگرفته است.
حزب اسلامی درسال های نخستین توانست به دلیل نزدیکی با دولت پاکستان به رهبری "ژنرال ضیا ء الحق" از امکانات مالی و نظامی برخوردارگردد.

درحال حاضرازموقعیت این حزب درافکارعموی افغانستان و نسل جوان این کشورارزیابی دقیقی دردست نیست.
گلبدین حکمتیار به گفته خود وی طی ۳۷ سال گذشته به صورت‌های گوناگون ازجمله، رهبرگروهای مسلح علیه سربازان اتحاد شوروی، فعالیت سیاسی در کنار مجاهدین افغان، عضویت در حزب مجاهدین افغان به رهبری برهان الدین ربانی، رهبرحزب اسلامی و نخست وزیر، در سرنوشت سیاسی افغانستان دخیل بوده است.

اکنون به گفته خود او پس از بیست سال سنگرگرفتن درکوهستان های افغانستان به پایتخت آمده است تا نه به عنوان یک جنگ سالار که به عنوان یک شخصیت سیاسی با دولت مرکزی همکاری نماید.

آقای "نیک محمد کابلی" ازشخصیت های سیاسی افغانستان درگفت وگو با رادیو بین المللی فرانسه می گوید، ازآنجایی که آقای حکمتیار قانون اساسی کنونی را پذیرفته است به نظرمی رسد که راه صلح آمیز حضور در سرنوشت سیاسی را انتخاب کرده و به لزوم همکاری با دولت مرکزی افغانستان متقاعد شده است.

به گفت وگو با نیک محمد کابلی در فایل صوتی بالا گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید