آمریکا / آسیای مرکزی

وزیرامور خارجه آمریکا در ادامه سفر آسیایی خود از تاجیکستان وارد ترکمنستان شد

جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا، در سفر خود به کشورهای آسیای مرکزی
جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا، در سفر خود به کشورهای آسیای مرکزی REUTERS/Brendan Smialowski/Pool

جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا، در ادامه سفر یک هفته ای خود به کشورهای آسیای مرکزی، امروز وارد "عشق آباد" پایتخت ترکمنستان شد و با مقامات این کشوردیدارکرد. وی بامداد امروز ازتاجیکستان وارد ترکمنستان شده بود.

تبلیغ بازرگانی

رئیس دیپلماسی آمریکا دوشنبه را درقزاقستان به سربرده و با رئیس جمهوری این کشورگفت وگو کرده بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیرامورخارجه آمریکا دراین سفرها پیرامون مرزهای بی ثبات این کشورها با افغانستان تبادل نظرکرده است.

کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان دارای هزارو سیصد کیلومتر مرزمشترک هستند. رهبران این کشورها ازبی ثباتی درافغانستان و احتمال گسترش نفوذ گروه اسلامی داعش درکشورشان نگرانند.

جان کری پیش از سفر به ترکمنستان بامداد امروز در"دوشنبه" پایتخت تاجیکستان با "امامعلی رحمان" رئیس جمهوری این کشورمسلمان فارسی زبان دیدارو آخرین تحولات منطقه را با وی مورد بررسی قرار داد.

به گزارش منابع خبری جان کری دردیداربا امامعلی رحمان اظهارداشت آمریکا آماده است برای تقویت امنیت تاجیکستان مایل است با دولت دوشنبه همکاری نماید.

کری درتاجیکستان طی سخنانی گفت آمریکا درباره امنیت افغانستان و مرزهای آن به دلیل تروریسم و قاچاق مواد مخدربشدت نگران است.

سفروزیرامورخارجه آمریکا به کشورهای اسیای مرکزی با ورد وی به ترکمنستان امروز ادامه یافت.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید