وزیر خارجه ایران درپاریس خواهان "واقع بینی و انعطاف" از سوی فرانسه شد

REUTERS/Ruben Sprich

رومن نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه امروز به خبرنگاران اعتراف کرد که نقطه عزیمت مواضع میان دو کشور – چه درباره پرونده هسته ای و چه در باره سوریه - خیلی از هم فاصله دارد. او نتیجه گرفت که ایران باید اعتماد سازی کند

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه فضای مذاکرات میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتای فرانسوی اش لوران فابیوس ، امروز از سوی وزارت خارجه فرانسه "یک فضای جدی " توصیف شد که در آن مشکلات میان دو کشور مطرح شده اند ، امروز جواد ظریف در یک مصاحبه با نشریه لوموند با اعتراف به اینکه مناسبات میان دو کشور روزهای بهتری هم داشته اند، خواهان واقع بینی فرانسوی ها و نرمش بیشتر آنها شد.
رومن نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه امروز به خبرنگاران اعتراف کرد که نقطه عزیمت مواضع میان دو کشور – چه درباره پرونده هسته ای و چه در باره سوریه - خیلی از هم فاصله دارد. او نتیجه گرفت که ایران باید اعتماد سازی کند.
در شرایطی که سخنگوی وزارت خارجه فرانسه سیاست این کشور را درقبال ایران و سوریه معتبر و هماهنگ توصیف می کند ، جواد ظریف در مصاحبه با لوموند ، سیاست فرانسه و دیگر کشورهای غربی را در قبال سوریه مورد انتقاد قرار داد ، و گفت در حالیکه نود در صد اپوزیسیون سوریه که در محل می جنگند به القاعده تعلق دارند آیا فرانسه در آنجا بدنبال دموکراسی میگردد؟
وزیر خارجه ایران هرنوع حضور نطامی در سوریه را بشدت تکذیب کرد و گفت که ایران هیچ نیروئی به سوریه نمی فرستد.
محمد جواد ظریف درباره مناسبات میان دو کشور به روابط تاریخی اشاره کرد که البته بالا و پائین داشته است. او اعتراف کرد که ما اینک در فصل مناسبات خیلی بالا نیستیم. ظریف اضافه کرد که اگر فرانسه از خود نرمش نشان دهد و اراده این را داشته باشد که به توافق دست یابد، ما در مناسباتمان پیشرفت خواهیم داشت.
وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه مواضع فرانسه و آمریکا در قبال ایران تایید کرد که موضع فرانسوی ها سرسختانه تر بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه امروز گفت که وزرای خارجه دو کشور در مذاکراتشات، بدون آنکه از طرح مشگلات پرهیز کنند، عمق مسائل را مورد توجه قرار داده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید