فرانسه

حکم تعطیلی قدیمی‌ترین نیروگاه اتمی فرانسه امضا شد

Vincent Kessler/REUTERS

امروز اعلام شد که بر طبق تعهداتی که دولت فرانسوا اولاند بعهده گرفته بود، حکم قطع کامل فعالیت قدیمی ترین نیروگاه اتمی فرانسه توسط وزیر محیط زیست این کشور سگولن رویال به امضاء رسید

تبلیغ بازرگانی

.روز چهار شنبه گذشته شرکت تولید انرژی او.د.اف. موفق شد اجازه تولید انرژی در این نیروگاه را بمدت دو سال دیگر تمدید کند. در سند اجازه نامه این تمدید بروشنی تاکید شده است که این ادامه فعالیت تنها تا روز بکار افتادن نیروگاه جدید "فلامان ویل " معتبر خواهد بود.

وزیر انرژی و محیط زیست فرانسه سگولن رویال روز جمعه هفتم آوریل قول داد که حکم توقف فعالیت این قدیمی ترین نیروگاه اتمی فرانسه که فرانسوا هولاند آنرا در تبلیغات انتخاباتی اش مطرح کرده بود، بطور قطع عملی خواهد شد. او تاکید کرد که روند قطع فعالیت های این نیروگاه " غیر قابل بازگشت است."
صبح امروز پس از انتشار خبر امضای این حکم دولتی ،وزیر محیط زیست در تویتر شخصی خود نوشت " هر چه گفتیم انجام دادیم."

با این حال به تعویق افتادن دو ساله قطع کامل عملیات نیروگاه فسنهایم که در زمره مطالبات دولت المان بود ، ناخشنودی آنها را فراهم کرد چرا که این نیروگاه در منطقه ای بنا شده است که زلزله خیز محسوب می شود و بدلیل نزدیکی آن با مرزهای آلمان و سویس مدت هاست که بستن درهای آن مورد تقاضای آلمانی ها بوده است.
روز پنج شنبه گذشته شورای اداری شرکت او.د.اف. تقاضای تمدید فعالیت نیروگاه را تا زمان بکار افتادن نیروگاه جدید فلامان ویل به دولت تقدیم کرد. این شرکت متعهد شده است که شش ماه پس از بکار افتادن نیروگاه جدید فلامان ویل، کلیه فعالیت های این نیروگاه قدیمی بپایان رسد.

"ریتا شوارت لور ساتر" مسئول امور امنیت اتمی وزارت محیط زیست آلمان امروز اظهار نظر کرد که "ما فرصت دیگری را از دست دادیم . ما انتظار داریم که دولت فرانسه مسئولیت های خود را بعهده گیرد و بستن نیروگاه فسلهایم را هر چه زودتر در دستور کار خود بگذارد."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید