وزیر کار : سالانه ۱ میلیون نفر بر تعداد بیکاران ایران افزوده می‌شود

تبلیغ بازرگانی

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتراف کرد که این کشور در زمینۀ مقابله با بیکاری و ایجاد شغل با مشکل مواجه شده است. او اعتراف کرد که برای مقابله با معضل بیکاری باید سالانه ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که اقتصاد ایران سالانه تنها توانایی ایجاد ۴۰۰ هزار شغل را دارد. به این ترتیب، علی ربیعی تلویحاً اعتراف کرد که سالانه یک میلیون نفر بر تعداد بیکاران کشور افزوده می شود، هر چند وی مدعی شد که شمار بیکاران ایران در حال حاضر ٣ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است. علی ربیعی در پایان گفت که دستیابی به رشد ٨ درصدی که در برنامۀ ششم توسعه منظور شده نیازمند ٧۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید