آزادی مطبوعات

وضعیت آزادی مطبوعات در جهان وخیم‌تر از گذشته است

گزارشگران بدون مرز
گزارشگران بدون مرز

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارش سالانه اش اعلام کرد که در سال گذشته وضعیت آزادی مطبوعات در جهان بیش از پیش رو به وخامت گذاشته و تشدید تنفر نسبت به خبرنگاران در اروپا و آمریکا تهدیدی جدّی علیه دموکراسی به شمار می رود.

تبلیغ بازرگانی

دسته بندی جهانی آزادی مطبوعات در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز تیره تر از گذشته شده است. بیست و یک کشور جهان از جمله عراق که در آنها آزادی مطبوعات "شدیداً" آماج تهدید و تهاجم قرار گرفته در همین

دسته بندی قرار دارند. به غیر از چین و مصر، کره شمالی نیز در همین فهرست جای دارد که در زمینۀ نقض آزادی مطبوعات به تنهایی در قعر فهرست یعنی در مقام صد و هشتادمین کشور جهان قرار گرفته است.

خبرنگاران بدون مرز ضمن ابراز نگرانی از پیشرفت ستیزه جویی علیه خبرنگاران در جمهوری های چک و اسلواکی و همچنین کشورهای مالت و صربستان، از فروافتادن ایالات متحد آمریکا به ردۀ ۴۵ در زمینۀ آزادی مطبوعات خبر داده است.

گزارشگران بدون مرز به تهدید جانی رئیس جمهوری فیلیپین علیه خبرنگاران و مقام ۱٣٨ این کشور در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات اشاره کرده و سپس افزوده است که در ایالات متحد آمریکا، دونالد ترامپ، به تأسی از استالین از خبرنگاران به عنوان "دشمنان مردم" یاد می کند.

با این حال، کشورهای قارۀ اروپا برغم برخی عقب نشینی ها همچنان در صدر فهرست کشورهای حامی آزادی مطبوعات قرار دارند و در این بین کشور نروژ مقام نخست را داراست.

رضا معینی، مسئول ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت این سه کشور فارسی زبان را در زمینۀ آزادی مطبوعات همچنان نگران کننده خوانده و گفته است که به غیر از رژیم های تمامیت خواه، جنگ عامل دیگری در زمینۀ تهدید آزادی مطبوعات در این سه کشور به شمار می رود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید