ایران

"وضعیت حقوق زنان ارتقا یافته است"

حسین فرحی، معاون وزیر امور خارجۀ ایران که در حال حاضر برای شرکت در نشست وزرای امورخارجۀ کشورهای جهان، اکوسوک، در نیویورک بسر می برد، وضعیت زنان در ایران را برای وزیران امورخارجۀ دیگر کشورها تشریح کرد. 

تبلیغ بازرگانی

به گفتۀ وی، وضعیت زنان در قالب برنامه های پنج ساله ارتقا یافته است و " در حوزه های اقتصادی، سیای و اجتماعی توانسته اند از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون زمینه های رشد و تعالی موقعیت زنان دیده می شود".

حسین فرحی افزایش میزان زنان داوطلب به ورود به حوزه های آموزش عالی را نشانۀ این رشد دانسته و تاکید کرده است ایجاد زمینه های مناسب و یکسان برای دستیابی همگان به فرصت های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی برای مردم در کشور از اصول اولیه در جمهوری اسلامی ایران است.

معاون وزیر امور خارجۀ ایران به منشور حقوق و مسئولیت های زنان که در ایران تصویب شده اشاره کرده و آنرا مدلی جامع برای ارتقاء وضعیت زنان در کشور نامیده است. بر اساس این منشور، که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تصویب شده است، " اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام و اندیشه های رهبری نظام و همچنین بهره گیری از سند چشم انداز بیست ساله منطبق بر سیاست های کلی نظام" از اصول دستیابی به حقوق زنان در سه سر فصل عمده یعنی حقوق فردی، حقوق خانوادگی و حقوق اجتماعی است.

این منشور بیش از صد و چهل و هشت اصل دارد که با نگاهی به آن، می توان فهمید که از همان قالب کلی برنامه های نظام در خصوص زنان پیروی می کند. اصولی مانند حق و مسئولیت شهادت در دادگاهها و مشارکت در فعالیت های سیاسی از جمله مواردی است که در این منشور به آن اشاره شده و از حقوق زنان قلمداد شده است اما معلوم نیست در حالی که دادگاههای ایران بر موازین شرعی تکیه می کنند چگونه زنان می توانند به این حقوق دست یابند، مثلاً بدون اذن همسر، پدر و یا ... برای شرکت در یک فعالیت سیاسی به سفر بروند و یا در دادگاه برای شهادت حاضر شوند.

پروین اردلان، فعال زنان و از گردانندگان سایت "تغییر برای برابری" این صحبت ها و منشورها را اصولی کلی می داند که در ضمانت اجرایی ندارند و بیشتر برای آن است که در مجامع بین المللی معرفی بشود تا انتقادها نسبت به ایران کاهش یابد اما در داخل کشور اجرا نمی شوند و کاربردی ندارد. این منشورها بر اساس فقه شیعه تدوین شده و تکلیف محور است تا حق محور...
 

گفتگو با پروین اردلان، فعال حقوق زنان
پروین اردلان:"منشور حقوق زنان یک کلی گویی است و بر فقه شیعه استوار است. این منشور تکلیف محور است تا حق محور".

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید