افغانستان

وضعیت زنان افغان، ده سال پس از سقوط طالبان

استاد مسعود- رئیس سازمان رضاکاران حقوق بشر در افغانستان، در ارزیابی وضعیت دختران در این کشور می گوید: شرایط امنیتی افغانستان و افزایش ناباوری در میان خانواده ها از سال ٢۰۰٧ افزایش یافته، به گونه ای است که خانواده ها نمی توانند فرزندان و بویژه دختران خود را با آسودگی به مدرسه روانه کنند.  

تبلیغ بازرگانی

افغانستان، کشوری که سه دهه با جنگ دست و پنجه نرم کرده، نه تنها شاهد شالودۀ از هم پاشیدۀ آموزش و پرورش بوده، بلکه دختران افغان در این میان بیشترین محرومیت را متحمل شدند، خانه نشینی در دوران طالبان و عدم اجازه تحصیل؛ اما پس از سقوط طالبان، وضعیت تحصیل رو به بهبودی رفته، با این وجود هنوز بیش از نیمی از مردم افغانستان از سواد خواندن و نوشتن محروم هستند.

***

دخترانی که در دوران طالبان از حق رفتن به مدرسه و تحصیل محروم بودند، در شرایط کنونی افغانستان چه وضعیتی دارند؟
استاد مسعود، رئیس سازمان رضاکاران حقوق بشر در افغانستان، در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه می گوید: افغانستان در شرایط کنونی، در مقایسه با وضعیت قبل از دموکراسی در این کشور، دوران بسیار درخشنده ای  را سپری می کند. پس از عبور از یک دوران سیاه، در افغانستان امکاناتی ایجاد شده است؛ اما در مقایسه با انتظارها و برنامه هائی که داشتیم، هنوز با کاستی هائی روبرو هستیم.
 آمارها نشان می دهد که جامعه بین المللی در سالهای ٢۰۰١ تا ٢۰۰٩ میلادی، ١.٤ میلیارد یورو برای بازسازی نظام آموزشی افغانستان سرمایه گذاری کرده است.
به گفته این مدافع حقوق بشر، وضعیت زنان و دختران، به خصوص در جامعه مدنی افغانستان، در بخش های مختلف افغانستان متفاوت است.

در بخش های جنوب و شرق افغانستان، دختران در خصوص رفتن به مکتب (مدرسه) و سایر آزادی ها با مشکلات زیادی روبرو هستند؛ در مقایسه، دختران در مرکز افغانستان و در میان هزاره ها از شرایط بهتری برای درس خواندن برخوردار هستند.
این مدافع حقوق بشر در افغانستان معتقد است که شرایط امنیتی افغانستان به گونه ای است که خانواده ها نمی توانند فرزندان و بویژه دختران خود را با آسودگی به مدرسه روانه کنند.

از سوی دیگر، وی افزایش ناباوری ها در جامعه افغانستان را بعنوان مانعی برسر راه تحصیل دختران برمی شمرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید