افغانستان / فساد اداری

وعدۀ پیگیری همۀ قضایای مربوط به فساد اداری

سخنگوی دادستانی کل افغانستان، با تصریح اینکه آقای دلاوری، مشاور رئیس جمهور افغانستان، دستگیر نه، بلکه احضار شده بود، وعده میدهد که همۀ مرتکبان فساد اداری، که مورد تعقیب استند و با کامل شدن دوسیۀ آنان، محاکمه و مجازات خواهند شد.

تبلیغ بازرگانی

متعاقب دستگیری عنایت الله قاسمی، وزیر سابق ترانسپورت (حمل و نقل) افغانستان، خبر رسید که نورالله دلاوری، یکی از مشاوران آقای کرزی هم، دستگیر شده است. اتهام آقای قاسمی در رابطه با مسایل مربوط به خرید هواپیما برای شرکت آریانا بود و در کمیسیونیکه روی این موضوع کار میکرد، آقای دلاوری هم عضو بود. ولی این خبر فوراً تصحیح شد و مقامات دادستانی افغانستان اعلان کردند که آقای دلاوری دستگیر نشده است، بلکه صرفاً او را برای مقابل کردن با آقای قاسمی احضار کرده اند. 

گفتگو با امان الله ایمان، سخنگوی دادستانی کل «لوی سارنوالی» افغانستان

برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با سخنگوی دادستانی کل «لوی سارنوالی» آقای امان الله ایمان. آقای ایمان با تصریح اینکه در مورد احضار آقای دلاوری سوء تفاهم صورت گرفته بود، میگوید که سارنوالی در آینده همه کسانیرا که به اتهام اختلاس مورد تعقیب استند، محاکمه خواهد کرد. در مورد اینکه مردم بد گمان استند و به قوۀ قضائیه اعتماد نمیکنند و بعضاً در این فکر استند که اگر آقای قاسمی دستگیر شد شاید به این دلیل بوده است که او بر خلاف دیکران از پشتیبانی برخوردار نبوده است و یا هم اینکه اگر این آقا پشتون میبود، شاید محاکمه نمیشد، سخنگوی دادستانی کل افغانستان میگوید که از مطبوعات خواهش میکند که این جنین نظرات را دامن نزنند زیرا دادستانی افغانستان، همۀ قضایا را پیگیری خواهد کرد. یکی از مشکلاتی که باعث کندی پیشرفت این پیگیری ها شده است، عدم دسترسی مقامات قضایی افغانستان، به آنعده از متهمین است که کشور را ترک کرده اند. ولی در این مورد هم قضای افغانستان تلاش دارد تا با همکاری دیپلومات ها، زمینه را برای باز گرداندن متهمین به کشور آماده کند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید