ویدئو

ویگن از نخستین خوانندگان ایرانی موسیقی پاپ که به «سلطان جاز» ایران شهرت یافت

ویگن (۱۳۸۲ـ ۱۳۰۸) آهنگساز و خواننده
ویگن (۱۳۸۲ـ ۱۳۰۸) آهنگساز و خواننده © DR

نام ویگن در سال ۱۳۳۳ با ارائۀ ترانۀ «مهتاب»، که بسیاری آن را آغاز دورۀ تازه‌ای در موسیقی ایرانی می‌دانند، بر سر زبان‌ها افتاد و تا پایان زندگی از محبوب ترین خوانندگان ایران باقی ماند.ویگن برای مجلۀ رادیویی «در آینۀ یادها» به دوران خوانندگی خود در ایران اشاره دارد و سپس خاطره‌ای را بازگو می‌کند.این گفتگو در تاریخ ۱۹اردیبهشت ۱۳٧٧ ضبط شده است.