ویدئو

مناشه امیر : فایل صوتی ظریف را سپاه پاسداران منتشر کرده است

مناشه امیر سردبیر رادیو پیام اسرائیل.
مناشه امیر سردبیر رادیو پیام اسرائیل. © RFI

مناشه امیر: در حال حاضر دو گروه در دنیا خواستار بن بست مذاکرات برجامی هستند : یکی سپاه پاسداران و دیگری دولت اسرائیل. اما، من تردیدی ندارم که فایل صوتی ظریف را سپاه پاسداران و جناح تندروی رژیم اسلامی ایران منتشر کرده برای به بن بست کشاندن مذاکرات وین.