ویدئو

نعیم نظری

نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان © RFI Persan

نشست استانبول که البته هنوز تاریخ دقیق آن روشن نیست، قرار است طرفین درگیر در جنگ داخلی أفغانستان را برای تعیین آیندۀ سیاسی این کشور گرد هم آورد. در آستانه این دیدار، زکریا حسنی، گزارشگر بخش فارسی ار.اف.ای شماری از نمایندگان نهادهای دولتی و مدنی را در بارۀ انتظارات و نگرانی‌های آنان به پرسش گرفته‌است. در این گفتگوی ویدیوئی، نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خواستار شرکت نمایندۀ این کمیسیون در گفتگوها به عنوان ناظر مستقل است.