ویدئو

فوزیه کوفی ـ [ویدئو ۵]

فوزیه کوفی، عضو هیئت نمایندگی افغانستان در مذاکرات استانبول
فوزیه کوفی، عضو هیئت نمایندگی افغانستان در مذاکرات استانبول © RFI Persan

در آستانۀ برگزاری نشست استانبول برای گفتگو در بارۀ صلح درافغانستان، جنبش طالبان تهاجمات خود را در استان‌های مختلف کشور گسترش داده است تا شاید از حضور در این اجلاس بی نیاز گردد و یا دستکم با قدرت بیشتر و مطالبات فراوان تر در آنها شرکت کند.این  نشست که البته هنوز تاریخ دقیق آن روشن نیست، قرار است نمایندگان دولت أفغانستان و جنبش طالبان را برای تعیین آیندۀ سیاسی این کشور گرد هم آورد. در آستانه این دیدار، زکریا حسنی، گزارشگر بخش فارسی ار.اف.ای شماری از نمایندگان نهادهای دولتی و مدنی را در بارۀ انتظارات و نگرانی‌های آنان به پرسش گرفته‌است. در این گفتگوی ویدیوئی، خانم فوزیه کوفی، عضو هیئت نمایندگی افغانستان در این مذاکرات به دیدگاه های خود اشاره دارد.