ویدئو

گوشه‌ای از تاریخچۀ عرب‌های اسرائیل

علیرضا مناف زاده
علیرضا مناف زاده © RFI Persan

روز یکشنبه ۲۳ ماه مه وزیر امور خارجۀ فرانسه در مصاحبه با رسانه‌های آن کشور با اشاره به زد و خوردهایِ اخیر گروه‌هایی از یهودیان و عرب‌ها‌ در شهرهای اسرائیل گفت: اگر دولت اسرائیل و فلسطینی‌ها به راه حلِ همزیستیِ دو کشورِ مستقل در کنار هم تن درندهند، اسرائیل با خطر آپارتاید رو به رو خواهد شد. زد و خورد میان یهودیان و عرب‌های اسرائیل در خیابان‌های آن کشور نشان داد که این دو گروه قومی به سختی می‌توانند در درون مرزهای یک کشور هم‌زیستی کنند. در این گفتار نظری می‌اندازیم به گذشتۀ عرب‌هائی که در اسرائیل کنونی زندگی می‌کنند.