"طالبان افغانستان را از نو به کانون ناامنی در منطقه و علیه ایران تبدیل می‌کنند"

مجید محمدی پژوهشگر مقیم آمریکا.
مجید محمدی پژوهشگر مقیم آمریکا. © RFI

خروج کامل آمریکا از افغانستان مسرت دست کم دو گروه را در منطقه در پی داشته است : طالبان که از نو به قدرت بازگشته‌اند و جمهوری اسلامی ایران که دشمن شماره یکش از مرزهای شرقی کشور دور شده است. اما، آیا این مسرت دیرپا خواهد بود؟ آیا طالبان خواهند توانست چنان که می گویند اوضاع افغانستان را تثبیت کنند و آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان به نگرانی‌های امنیتی رژیم ایران خاتمه خواهد داد؟ طالبان در وضعیت جدید با چه چالش‌هایی برای تثبیت موقعیت خود روبرو هستند؟