ویدیوها

ویدئوهای ما رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، زیست‌ محیطی، علمی، فناوری و فرهنگی جاری در فرانسه و سایر کشورهای جهان را پوشش می‌دهد

شما می‌توانید ویدئوهای ما را در صفحات یوتوب، فیسبوک، توئیتر و اینستاگرامِ ار.اف.ای باز یابید.