روزنامه ها

ویروس استاکس نت : آغازفصل جدیدی در جنگ سایبری

@fotolia

روزنامۀ فیگارو درمقاله ای با عنوان"درعصر جنگ سایبری"، به بررسی تهدید جدیدی می پردازد که جهانیان را مورد هدف قرار داده است، یعنی اقدامات جنگجویانه و یا تروریستی از طریق رایانه ها و شبکۀ اینترنت. فیگارو در این زمینه به ویروس استاکس نت اشاره می کند که تأسیسات هسته ای جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار داده بود.

تبلیغ بازرگانی

به نوشتۀ فیگارو جوامع کنونی به حدی وابسته به سیستم های کامپیوتری خود هستند که بروز نقص فنی در بخش بزرگی از این شبکه ها می تواند فجایع و مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد.

فیگارو در ادامه به اظهارات ریچارد کلارک یکی از متخصصین آمریکایی جنگ سایبری و مشاور سابق بیل کلینتن در امور تروریسم اشاره می کند که معتقد است کشوری مثل ایالات متحدۀ آمریکا می تواند در صورت حملات غافلگیر کنندۀ عده ای خرابکار کامپیوتری یا به عبارتی دیگر "هکر"، کاملأ فلج خواهد شد.

وی متذکر می شود که با وجود پیشرفت های فن آوری اینترنت، اکنون صحنۀ جنگ در جهان بعد دیگری را به خود گرفته و پس از زمین، دریا، هوا و فضا در واقع جهان به بعد پنجمی وراد شده است و آن هم دنیای مجازی اینترنت.

سپس فیگارو به مقالۀ یک دانشمند آمریکایی اشاره می کند که در مجلۀ علمی دانشمندان علوم هسته ای منتشر شده و متذکر شده است که اثر ویروس استاکس نت در ایجاد اخلال در تأسیسات هسته ای ایران چنان موئثر و ملموس بوده است که باید تمامی کشور های پیشرفتۀ جهان را بهراساند.

وی می نویسد:"با بوجود آمدن چنین ویروس هایی، آمریکا که بسیاری از تأسیسات از جمله خطوط گاز رسانی، کارخانه های مواد شیمیایی، تأسیسات هسته ای و بسیاری از ساختار مهم صنعتی این کشور به شبکه های وسیع رایانه ای و اینترنت بستگی دارد، می تواند در اثر حملات ویروس هایی نظیر استاکس نت وی یا ویروس هایی قوی تر از آن به نابودی کشیده شود.

روزنامه های فرانسه

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید