٤٠٠ هزار کارگر پیمانی وزارت راه ایران حقوق دریافت نمی‌کنند

حسن میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی
حسن میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی

حسن میرشفیع، مشاور وزیر راه و شهرسازی ایران گفته است که به دلیل بدهی های هنگفت وزارت راه و شهرسازی به شرکت های پیمانکار ٤٠٠ هزار کارگر این شرکت ها برای دریافت حقوق هایشان منتظر پرداخت بدهی های این وزارتخانه هستند. 

تبلیغ بازرگانی

 

حسن میرشفیع گفته است که بدهی وزارت راه و شهرسازی به شرکت های پیمانکاران به ١۵۹٢ میلیارد تومان می رسد و برغم همه وعده ها این وزارتخانه تنها ١٦٠ میلیارد تومان از این بدهی ها را پرداخت کرده است. به این ترتیب، شرکت های پیمانکار قادر نیستند دستمزد و حقوق معوق ٤٠٠ هزار کارگر را در آستانۀ عید نوروز بپردازند.

 

حسن میرشفیع اضافه کرده است که پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی چهار سال است که طلب های خود را از این وزارتخانه وصول نکرده اند و به همین خاطر آنها از "خیّرین" خواسته اند که با گشایش یک حساب سپرده به پیمانکاران وزارت راه "قرض الحسنه" بدهند.

حسن میرشفیع در پایان گفته است که اکنون ٤٠٠ هزار کارگر شرکت های پیمانکار وزارت راه و شهرسازی نتوانسته اند حقوق و معوقات خود را دریافت کنند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید