دسترسی به محتوای اصلی

برگ هایی از فرهنگ و هنر افغانستان

به خبر های هنری و فرهنگی افغانستان نگاهی می کنیم و در گفتگو هایی با دست اندر کاران رشته های گونگون هنری، گزارش هایی از مهمترین رویدادهای این حوزه ارائه می دهیم.  

کلیۀ برنامه‌ها
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.