انحلال «مدرسۀ ملی علوم اداری» فرانسه، پایان یک دورۀ تاریخی

صدا ۰۶:۲۱
بازدید دوُگُل و نخست وزیرش، میشل دُبره، از مدرسۀ ملی علوم اداری (لِنا) در ۱۹۶۰
بازدید دوُگُل و نخست وزیرش، میشل دُبره، از مدرسۀ ملی علوم اداری (لِنا) در ۱۹۶۰ AFP - -

«مدرسۀ ملی علوم اداری» فرانسه یکی از دوران‌سازترین نهادهای آموزشیِ آن کشور به عمر پربار خود پایان می‌دهد. پس از جنگ جهانی دوم شاید هیچ نهاد آموزشی در فرانسه به اندازۀ «مدرسۀ ملی علوم اداری» که با نام اختصاری «لِنا» شهرت دارد، دارای اعتبار ملی و بین‌المللی نبوده است. کارشناسان این مدرسۀ عالی را بانفوذ‌ترین و اثرگذارترین نهاد آموزشی تاریخِ جدید فرانسه می‌دانند. در اهمیتِ آن همین بس که از زمان بنیان‌گذاری‌اش در ۱۹۴۵ تاکنون چهار رئیس جمهور و هشت نخست وزیر تحصیلاتِ عالی خود را در آن مدرسه به انجام رسانده‌اند. بسیاری از مدیران نهادها و شرکت‌های بزرگ فرانسه نیز در تاریخِ پس از جنگِ آن کشور پرورش‌یافتۀ آن مدرسه بوده‌اند. دستگاه دولتی فرانسه هرسال ۸۰ مقام ارشدِ خود را از میان فارغ‌اتحصیلان آن مدرسه انتخاب می‌کرد.

تبلیغ بازرگانی

«مدرسۀ ملی علوم اداری» که همه آن را با نام اختصاری‌اش «لِنا» می‌خوانند در اکتبر ۱۹۴۵ به ارادۀ ژنرال دوُگُل به منظور پرورش سرآمدانِ سیاسی و کارگزارانِ عالی‌رتبۀ تشکیلاتِ اداری فرانسه تأسیس شد. دوُگُل با بنیان‌گذاری آن می‌خواست راه ورود فرانسویان بیشتری را به مشاغل مهم دولتی و دیوانی هموار کند. البته در آن زمان تأسیس چنین نهاد آموزشی خواستِ گروهی از مبارزانِ سرشناس نهضت مقاومت ملی فرانسه بود.

فرانسویان که تازه جنگ و ویرانی را پشت سر گذاشته بودند، در درجۀ نخست به بازسازی میهن‌شان می‌اندیشیدند. برای این منظور، ادارۀ دستگاه دولت و نهادهایِ بزرگ اقتصادی و مالی کشورشان را باید به دست جوانانِ کاردان و تازه نفس می‌سپردند. می‌خواستند با پارتی بازی و قوم و خویش پروری که پیش از جنگ در میان سرآمدانِ کشورشان رایج بود، وداع کنند. «مدرسۀ ملی علوم اداری» از جمله برای گسیختن از این سنتِ ناپسند تأسیس شد.

اما چون ادارۀ دستگاه دولت و مدیریتِ نهادهای مهم سیاسی و اقتصادیِ کشور نیازمند دانش‌آموختگانِ هوشمند و کاردان بود، آن مدرسه به اجبار و نه خودخواسته از هدف نخستین‌اش دور شد.. درنتیجه، پس از مدتی هنجارها و معیارهای نخبه‌گرایانه بر «لِنا» یا «مدرسۀ ملی علوم اداری» حاکم شد و رفته رفته شکافی میان سرآمدانِ سیاسی و مردم به وجود آمد.

با حاکم شدن نخبه‌گرایی بر «لِنا» آن مدرسه در عمل به آشیانۀ فرزندانِ کادرهای عالی‌رتبه تبدیل شد. بسیار کم پیش می‌آمد که جوانی از یک خانوادۀ کارگری به آن نهاد راه یابد. از سوی دیگر، مقام‌های ارشدِ دولتی و دیوانی که شمارشان بسیار اندک است برای دانش‌آموختگانی در نظر گرفته شده است که با نمرۀ بسیار عالی از آن مدرسه فارغ‌التحصیل می‌شوند.

اکنون بنا به تصمیم رئیس جمهور فرانسه «مدرسۀ ملی علوم اداری» یا «لِنا» به زودی برچیده خواهد شد و جای آن را نهاد آموزشی دیگری به نام «مؤسسۀ خدمات عمومی» خواهد گرفت. خبر برچیده شدن آن را امانوئل مَکروُن دو هفته پیش در هشتم آوریل اعلام کرد. 

برچیده شدن این نهاد آموزشیِ دوران‌ساز را کارشناسان گامی در جهت نوسازیِ دستگاه دولت فرانسه می‌دانند. دربارۀ چند و چونِ «مؤسسۀ خدمات عمومی» که پس از تعطیل شدن «لِنا» وظیفۀ تربیت مقام‌های ارشد و کارمندانِ عالی‌رتبۀ نهادهای دولتی را عهده‌دار خواهد شد، هنوز آگاهیِ دقیقی در دست نیست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید