دانش و فنآوری

مناقشه آبی ایران و افغانستان: راه‌‌های جایگزین ایران برای دسترسی به آب چیست؟-دکتر ناصر کرمی پاسخ می‌دهد

صدا ۱۳:۳۲
توضیحات دکتر ناصر کرمی، استاد تغییرات اقلیم در نروژ، از طریق پادکست و فایل صوتی در دسترس قرار دارد.
توضیحات دکتر ناصر کرمی، استاد تغییرات اقلیم در نروژ، از طریق پادکست و فایل صوتی در دسترس قرار دارد. © .

نام سیستان و مکران یا بلوچستان امروزی که فارغ از شخصیت‌های ادبی و سیاسی به دلیل علوم پزشکی و مهندسی نیز در دنیای باستان دارای شهرت است، به سبب برخورداری از مناطق بکر و گونه‌‌های کمیاب جانوری و گیاهی،‌همچنین زیستگاه‌های گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری و وسعت منابع طبیعی آب و هوایی  از ویژگی‌های اقلیمی برخوردار است. هر چند استان سیستان و بلوچستان در ناحیه اقلیمی بیابانی و خشک واقع شده است. 

تبلیغ بازرگانی

میزان بارش در مناطق مختلف این استان بین ۷۰ تا ۱۳۰ میلی‌مترمتفاوت است  و در شرایط بارش اندک، دریاچه هیرمند و هریرود بر اکوسیستم این منطقه شرقی ایران تاثیر به سزایی دارد. 

لزوم دسترسی به منابع ‌ابی هریرود برای این منطقه به مناقشه‌ آبی میان دو کشور همسایه ایران و افغانستان تبدیل شده است. 

مقامات أفغانستان، اقدامات همسایه غربی خود را موجب خشک شدن رودخانه می‌دانند. اما به گفته مقامات ایرانی، افغانستان در سال‌های اخیر با ایجاد سدهای متعدد و انسداد بندهای خاکی روی رودخانه هیرمند، راه ورود آب به ‌هامون را بسته و موجب خشکسالی بخشی از مناطق ایران شده است. 

تحقیقات موسسه مطالعات استراتژیک أفغانستان میزان آب هریرود در دو بازه زمانی، از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۸ و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ را با کاهش ۵۰ درصدی عنوان کرده است. موضوعی که به گفته این منبع بر زندگی کشاورزان و در مجموع استان هرات یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق این کشور تاثیر گذارده است.

ایران و افغانستان در سال ۱۳۵۱ در رابطه با حقآبه ایران از رودخانه هیرمند به توافق رسیدند اکنون در شرایطی که میزان بارندگی به شدت کاهش پیدا کرده، اختلاف نظرهای محیط زیستی میان این دو کشور به وجود آمده است.

مناقشه آبی میان ایران و افغانستان در کجا ریشه دارد و اکنون به چه مرحله‌ای رسیده است؟

راه‌های جایگزین ایران در فقدان دسترسی به آب هیرمند چیست؟

توضیحات دکتر ناصر کرمی، استاد تغییرات اقلیمی در نروژ، مهمان این شماره از برنامه دانش و فناوری، از طریق پادکست و فایل صوتی در بالای صفحه در دسترس قرار دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید