همسایگان پلاک ١٢ ممیز ١ ـ آموزش زبان فرانسه

«همسایگان پلاک ١٢ ممیز ١» یک داستان تخیلی دو زبانه برای آشنائی با زبان فرانسه است.در این داستان ساکنان یک بنای کوچک در پاریس با یکدیگر مناسبات دوستانه‌ای برقرار کرده‌اند. «بیلی»، دانشجوی جوان خارجی، که برای نخستین بار به پاریس می‌آید، در خانۀ «رُزا»، سالمندترین ساکن همین بنا، اقامت می‌کند و اندک اندک با کمک «زیرک»، رانندۀ تاکسی تلفنی، «دیان»، «پییر» و سه فرزند آنان و نیز «امیر»، گُل فروش جوان افغان، با زندگی در پاریس آشنا می‌شود.«همسایگان پلاک ١٢ ممیز ١»، یک داستان تخیلی رادیوئی است که در ١٣ بخش تدارک دیده شده و گوش کردن آن شنونده را در محیط و فضای گفتگوهای روزمره قرار می‌دهد.

کلیۀ برنامه‌ها