افغانستان/ پارلمان

پارلمان افغانستان باز هم بدون رئیس ماند

دوهفته بعد از افتتاح پارلمان جدید افغانستان، نمایندگان تا هنوز نتوانسته اند رئیس پارلمان را انتخاب کنند
دوهفته بعد از افتتاح پارلمان جدید افغانستان، نمایندگان تا هنوز نتوانسته اند رئیس پارلمان را انتخاب کنند Reuters
متن توسط : واسع محسن
۸ دقیقه

در آغاز سومین هفته کار پارلمان جدید افغنستان، انتخابات برای تعیین رئیس پارلمان باردیگر بدون نتیجه پایان یافت. در جریان دور چهارم انتخابات برای انتخاب رئیس پارلمان افغانستان امروز سه نامزد به رقابت پرداختند و در نتیجه آن، خانم شکریه بارکزی با کسب 65 رای و محمد داود کلکانی با 79 رای به دور دوم راه یافتند.

تبلیغ بازرگانی

در مرحله دوم، هیچکدام از این نامزدان، شکریه بارکزی با 53 رای و داود کلکانی با 91 رای نتوانستند اکثریت پنجاه بعلاوه یک در انتخابات امروز را بدست آرند.

گزارش شده است که در انتخابات امروز 227 نماینده در پارلمان حاضر بودند و برمبنای اصول وظایف داخلی پارلمان، نمایندگان نامزد برای احراز ریاست پارلمان باید 114 رای از آن خود می کردند اما گفته میشود که وجود 26 رای باطل اعلام شده و 56 رای سفید در جریان انتخابات امروز، دستیابی به این اکثریت را غیرممکن گردانید.

شماری از آگاهان می گویند رقابت میان نمایندگان طرفدار حکومت و مخالفان آنان در پارلمان، مساله انتخاب رئیس پارلمان را به یک روند پیچیده و دشوار مبدل کرده است که طی آن هردو جانب تلاش دارند از میکانیزم موجود برای انتخاب رئیس پارلمان، از جمله استفاده از رای سفید برای شکست یکدیگر، سود ببرند.

احمد بهزاد نماینده ولایت هرات در پارلمان می گوید میکانیزم سختگیرانه موجود برای انتخاب رئیس پارلمان و از جمله اکثریت اجباری پنجاه بعلاوه یک، در دور دوم باعث ظهور آنچه که وی "دور باطل" انتخابات برای تعیین رئیس پارلمان می نامد، گردیده است.

گفتگو با احمد بهزاد، نماینده ولایت هرات در پارلمان افغانستان

احمد بهزاد گفت در جلسات امروز نمایندگان برای حل معضله، این تفاهم بوجود آمد تا برای تغییر اصول وظایف داخلی پارلمان و استفاده از سیستم اکثریت ساده در دور دوم انتخابات، فردا پیشنهاداتی به پارلمان ارائه و تصامیمی در این مورد اتخاذ گردد.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید