افغانستان / پارلمان

پارلمان افغانستان چهارشنبه افتتاح میشود

Reuters

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان دیروز اعلام کرد که با وجود اختلاف او با وکلا، در مورد دادگاه استثنایی، چهارشنبه، پارلمان افغانستان را افتتاح خواهد کرد.

تبلیغ بازرگانی

یکشنبه شب، وکلای منتخب پارلمان افغانستان، به حامد کرزی نامه نوشتند و در آن، از او تقاضا کردند تا پارلمان را به روز چهارشنبه، یعنی فردا، افتتاح کند. حامد کرزی این نامه را به دادگاه عالی (ستره محکمه) فرستاد، تا درمورد آن ابراز نظر کند.

امروز دریک اعلامیۀ رسمی، ریاست جمهوری اعلام کرد که : «متعاقب نامۀ وکلا و با احترام به نظر دادگاه عالی، و با درنظرداشت منافع ملی، رئیس جمهور، فردا پارلمان را افتتاح خواهد کرد. قبلاً حامد کرزی افتتاح «ولسی جرگه» را به ماه آینده (بیست و دوم جولای) موکول کرده بود و با اعلان وکلا، مبنی بر افتتاح پارلمان، با حضور، یا بدون حضور حامد کرزی، احتمال تنش نهادی وجود داشت. ولی خطر تنش میان نهاد ها هنوز هم موجود است، چونکه درعین زمان، حامد کرزی نوشته است که دادگاه عالی طرح بازرسی به جرایم انتخاباتی را توسط یک دادگاه استثنایی، پذیرفته است. در حالیکه وکلا، این دادگاه استثنایی را قبول ندارند و آنرا غیر قانونی میدانند.

وکلای منتخب میگویند که جرایمی را که احتمالاً بعضی از وکلا در موقع انتخابات مرتکب شده اند، دادگاه های معمولی کشور میتوانند بررسی کنند. به گفتۀ یکی از دیپلومات های خارجی، یکشنبه گذشته، در نوشتن نامۀ وکلا، نمایندۀ سازمان ملل هم حاضر بود. ستافان دو میستورا با شرکت در این مسئله میخواست نامه طوری نوشته شود که هم مشکل وکلا را حل کند و هم برای کاخ ریاست جمهوری قابل قبول باشد. میستورا تلاش کرد تا دادگاه استثنایی را که خود حامد کرزی اساس گزاری کرده است، غیرقانونی اعلام کند.

به گفتۀ متخصصین، مشکل این دورپارلمان اینست که تعداد وکلای پشتون، کمتر از قبل میباشد و تعدادی از نزدیکان سیاسی آقای کرزی هم موفق نشده اند، در این انتخابات برنده شوند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید