سوریه

پاسخ منفی بشاراسد به خواستهای تظاهرکنندگان

سخنرانی بشار اسد در پارلمان
سخنرانی بشار اسد در پارلمان

به اعتقاد ایلیا جزایری، روزنامه نگارمقیم لبنان، رئیس جمهوری سوریه کم طرفدار ندارد. از اینرو، سخنرانی روز چهارشنبه وی، علیرغم عدم اعطای کمترین امتیازی به تظاهرکنندگان، همانقدرازسوی پیروانش مورد استقبال قرارگرفت که مخالفینش را سرخورده نمود 

تبلیغ بازرگانی

گفتگو با ایلیا جزایری

ایلیا جزایری، روزنامه نگارایرانی مستقر در بیروت  و تحلیلگر امور خاورمیانه: اگر چه بشار اسد در سخنان دیروز خویش به هیچیک از خواستهای مخالفین حکومت تن در نداد، و حتی برعکس، نا آرامیهای کشورش را ناشی از توطئه دشمنان عنوان نمود، ولی نباید تصور کرد که بی اعتنائی او به اصلاحات مورد خواست  معترضین الزامأ او را دچار همان سرنوشتی خواهد کرد که بر سر رهبران دیگری چون حسنی مبارک آمد.

از طرف دیگر باید توجه داشت که بسیاری از مردم سوریه نظام فعلی کشور خود را به خطر به قدرت رسیدن احتمالی اخوان المسلمین در این کشور ترجیح میدهند...  

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید