پاکستان/ اتحادیۀ اروپا

پاکستان توافقات خود را با اروپا در امور مهاجران لغو کرد

چودری نثار علی خان، وزیر کشور پاکستان
چودری نثار علی خان، وزیر کشور پاکستان IRNA

پاکستان توافقات خود را با کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا لغو کرد که به موجب آن دولت اسلام آباد پناهجویان غیرقانونی اخراج شده از سوی اتحادیۀ اروپا را باز می‌پذیرفت. وزیر کشور پاکستان چودری نثار علی خان، با اعلام این خبر افزوده است که به غیر از انگلستان، اسلام آباد این توافقات را با دیگر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا لغو کرده است.

تبلیغ بازرگانی

این توافقات در سال ۲۰۱۰ امضا شدند و هدف از آنها تسهیل اخراج پناهجویان پاکستانی و یا دیگر مهاجرانی بوده که از طریق پاکستان وارد اروپا شده‌اند.

وزیر کشور پاکستان در توضیح تصمیم جدید این کشور گفته است که پیش از اخراج پناهجویان، کشورهای اروپایی برای شناسایی هویت و ملیت اخراج شدگان هیچگونه همکاری با دولت پاکستان نمی کنند؛ به همین ترتیب اتحادیۀ اروپا در سال گذشتۀ میلادی، ۹۰,۰۰۰ نفر را بدون مشورت با دولت پاکستان به این کشور بازپس فرستاده است.
دولت پاکستان همچنین گفته است که در این فاصله شمار پناهجویان پاکستانی که به اتهام تروریسم توسط کشورهای اروپایی اخراج شده اند رو به افزایش گذاشته است.

در روزهای گذشته پلیس یونان ١٢تن از جمله ۹ تبعۀ پاکستانی را به اتهام جعل اسناد که برای ورود پناهجویان به اروپا به کار گرفته می شوند دستگیر و اخراج کرد. در سال جاری میلادی ۷۵۰,۰۰۰ پناهجو و مهاجر وارد کشورهای اروپایی شده اند. 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید