چشم انداز روز

پایان اقتدار نظامی داعش در سوریه و عراق – گفتگو با ژان-پیر فیلیو

ژان پیر فیلیو، تاریخ‌نگار و استاد مدرسۀ علوم سیاسی پاریس
ژان پیر فیلیو، تاریخ‌نگار و استاد مدرسۀ علوم سیاسی پاریس sciencespo.fr

به گفتۀ نیروهای دموکراتیک سوریه، "کار داعش در شهر رقه تمام است". به درستی معلوم نیست که نبرد در این شهر سوریه چقدر ادامه خواهد داشت، اما همۀ خبرها و نشانه‌ها حاکی از ادبار نیروهای داعش است. اما به گفتۀ ژان پیر فیلیو، مورخ و اسلام شناس فرانسوی "این جمعیت غیرنظامی و مردم عادی هستند که در تمامی این نبردها، بهای بسیار سنگینی را می‌پردازند".

تبلیغ بازرگانی

ژان پیر فیلیو، تاریخ‌نگار و استاد مدرسۀ علوم سیاسی پاریس که به تازگی کتاب "آیینۀ دمشق" (Le miroir de Damas) را منتشر کرده، تأسف می‌خورد که پایان کار داعش در شهر رقه چنین دیر به دست آید. او می‌گوید: "در سال ٢٠١۵ آمریکایی‌ها قبول نکردند که مستقیماً به سراغ رقه بروند و به عملیات موصل الویت دادند، در حالی که داعش و حتی سلسله مراتب رهبری آن از سال ٢٠١٣ در رقه حضور داشتند".

ژان پیر فیلیو به پایان قریب الوقوع عملیات نظامی رقه اطمینان دارد اما با اینحال می‌گوید "معلوم نیست که داعشی‌ها می‌خواهند تا آخر بجنگند و یا تسلیم خواهند شد". فیلیو می‌افزاید: "متأسفانه همان وضعیتی که در شهر موصل عراق به وجود آمد، انگار در رقه هم در حال رخ دادن است". به گفتۀ فیلیو "جنگ خیابانی در موصل، یکی از هولناک‌ترین جنگ‌های شهری، از جنگ جهانی دوم تاکنون به حساب می‌آید".

ژان پیر فیلیو تأکید می‌کند که خصوصیت نبردهای کنونی، چه در عراق و چه در سوریه، "بهای بسیار سنگینی است که مردم می‌پردازند". فیلیو اظهار تأسف می‌کند که جمعیت غیرنظامی در رقه و یا در موصل رنج و تلفات عظمی را متحمل می‌شود، بدون این که جامعۀ جهانی چندان توجهی به آن داشته باشد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید