ایران / اتمی

پایان بازدید از آب سنگین اراک و ادامه مذاکرات در ژنو

دوتن از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته طی یک سفر یک روزه به ایران با توافق قبلی از راکتور آب سنگین اراک بازدید کردند.

تبلیغ بازرگانی

بازرسی از سایت اتمی اراک شب گذشته به پایان رسید. دولت ایران در هفته های پیشین از نمایندگان آژانس دعوت کرده بود تا علاوه بر تاسیسات آب سنگین اراک از معدن اورانیوم " گچین " نیز دیدن نمایند.
به گفته سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی هنوز دیدار از معدن گچین صورت نگرفته است و قرار است مذاکرات مقدماتی مربوط به دیدار از این مکان در گفت وگوهای امروز چهارشنبه نهم دسامبردر نشست وین صورت پذیرد.
لازم به یاد آوری است که طبق برنامه اعلام شده نشست ایران و 1+5  از امروز دوشنبه مذاکرات دو روزه خود را درباره چگونگی اجرای توافق های ژنو در وین آغازکردند.
و اما سخنگوی انرژی اتمی ایران روز گذشته در باره محدوده ی برچیده شدن برنامه های اتمی ایران گفت: " ما نمی پذیریم درباره چنین مسائلی وارد مذاکره شویم. حقوق هسته ای ایران حتی در کوتاه مدت قابل واگذاری نیست".
خانم وندی شرمن رئیس تیم مذاکره کننده آمریکا و معاون وزارت امور خارجه این کشور هفته گذشته گفته بود که : " برچیدن بخش های زیادی از تاسیسات اتمی ایران از شرایط رسیدن به یک توافق نهایی خواهد بود".
خانم شرمن در سخنان خود از جمله با تاسیسات آب سنگین اراک اشاره کرده بود.
در پاسخ با این خواست خانم شرمن، بهروزکمالوند، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت : " ایران حقوق هسته ای اش را ولی به طور موقت و کوتاه مدت واگذار نمی کند و این از خطوط قرمز ما است". وی گفت: " شاید خانم شرمن و دیگرمقامات آمریکا تحت فشارصهیونیست ها و شرایط داخلی شان مطالبی را عنوان کرده باشند اما آنچه در میز مذاکرات شنیده می شود خلاف این مباحث است".
در باره بازدید بازرسان آژانس از ایران و سخنان خانم شرمن گفت وگوئی انجام دادم با آقای منصور فرهنگ استاد دانشگاه درآمریکا. درآغاز از وی درباره بازدید روز گذشته پرسیدم.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید