فرانسه/جام ملتهای اروپا ۲۰۱۶

پایان بازی‌های جام ملت‌های اروپا- گفتگو با جعفردهقان

جعفر دهقان، کار‌شناس ورزش
جعفر دهقان، کار‌شناس ورزش RFI/Persian

با انجام  بازی فینال بین دوتیم ملی فرانسه و پرتغال، جام ملت‌های اروپا، شب گذشته با پیروزی پرتغال درمقابل تیم ملی میزبان، به پایان رسید.بازی‌های جام ملت‌های اروپا درفوتبال جهانی معتبر‌ترین رقابت‌های ملی دراروپا به شمارمی رود. فرانسه هنگامی که میزبان بازی‌ها بوده به کمتراز پیروز رضایت نداده است، اما این بار جام درخانه نماند.

تبلیغ بازرگانی

درجام ملت‌ها در۱۹۸۴ و جام جهانی در۱۹۹۸ تیم ملی فرانسه جام پیروزی را درخانه نگاه داشت.
طی روزهای گذشته نیز به دنبال پیروزی تیم ملی فرانسه درهمهٔ رویارویی‌های مقدماتی طی یک ماه گذشته همگان انتظارداشتند فرانسه جام را درخانه نگاه دارد.

کار‌شناسان ورزش دراکثریت خود چندان بختی برای پرتقال درمقابل فرانسه قائل نبودند، به ویژه اینکه، فرانسه درمقابل تیم قدرتمند آلمان دربازی نیمه نهایی با ارائه یک بازی بسیار خوب، تیم پرامید آلمان را حذف کرده بود.

به هرحال پرتغالی‌های پس از دوازده سال انتظار این بار در زمان اضافی با زدن یک گل به تورحریف جام را برای چهارسال آینده به خانه بردند.

جعفر دهقان، کار‌شناس ایرانی ورزش می‌گوید: برای وی و اکثریت مقامات و شهروندان، مهمتر از تعلق جام به این ملت یا آن ملت، تامین خوب و کامل امنیت و آرامش بازی‌ها طی یک ماه گذشته بود که توجه همگان را برانگیخت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید