افغانستان

پایان درگیریها در بهسود؟

در بهار هر سال درگیریها میان کوچیها و هزاره های ساکن محل در بهسود باعث جابجایی خانواده ها در این منطقه می گردد.
در بهار هر سال درگیریها میان کوچیها و هزاره های ساکن محل در بهسود باعث جابجایی خانواده ها در این منطقه می گردد. Kabul Press

بدنبال انتشار اخبار مربوط به درگیریها میان هزاره ها و کوچیها در منطقه بهسود ولایت وردک، اکنون گفته میشود این درگیریها فروکش کرده اند. گزارشهای تائید نشده حاکی از آنند که سه نفر بشمول یک زن، در این درگیریها کشته و سه نفر دیگر زخمی گردیده اند.

تبلیغ بازرگانی

گزارشهای اولیه از منطقه بهسود ولایت وردک حاکی از بود که درگیریها با هجوم کوچیها بمناطق هزاره ها در این منطقه آغاز و تا شب شنبه گذشته دوام یافته است.

اما منابع غیر رسمی صبح امروز گزارش دادند که روز یکشنبه هم این درگیریها ادامه یافته و در نتیجه آن سه نفر بشمول یک زن کشته و سه نفر دیگر زخمی شده اند.

همین منابع امروز گفتند اگر چه با وساطت نیروهای امنیتی افغان، درگیریها فرو کش کرده اند اما شمار زیادی از خانواده های ساکن مناطق شامل زد و خورد از جمله منطقه دایمیرداد، مجبور به ترک خانه های شان گردید اند.

بگزارش شماری از رسانه ها از قول وزارت کشور افغانستان، هیاتهایی برای تحقیق درباره این درگیریها به منطقه اعزام شده اند.

منطقه بهسود از چند سال بدینسو، صحنه زد وخوردها میان هزاره های ساکن محل و کوچیها بر سر تصاحب زمین وچراگاههای این منطقه بوده است.

گفتگو با ظاهر نظری، خبرنگار آزاد افغان در ولایت بامیان در این باره را گوش کنید:

گفتگو با ظاهر نظری خبرنگار آزاد افغان

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید