فرانسه

پایان کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران

تبلیغ بازرگانی

در پاریس کنفرانس سالانه "بنیاد پژوهش های زنان ایران" در روزهای پایانی این هفته ، با یک جمعبندی از مسائل مطرح شده طی این سه روز به کار خود پایان داد .
در این گردهم آئی که دردانشگاه "سانسیه" پایتخت فرانسه برگزار شد شماری از فعالین حقوق زنان ایران سخنرانی کردند . در روز آخراین نشست در مورد جایزه "کارل فون اوسی یتسکی "که از طرف جامعه حقوق بشربین المللی همزمان به خانمها "سیمین بهبهانی" و"منیره برادران" اعطاء شده است ، معرفی به عمل آمد . در باره هدف ها ومحتوای بحث های مطرح شده در این کنفرانس ، در یک گفت و گوی تلفنی ، نظر خانم "شهلا شفیق" جامعه شناس و یکی از سخنرانان نشست پاریس پرسیدم .

گفتگو با شهلا شفیق

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید