پخش زنده

تازه‌های فرانسه و جهان را در ار.اف.ای بصورت زنده گوش کنید

اخبار ار.اف.ای را بصورت زنده روی تارنمای ما دنبال کنید

می‌توانیدبرنامه‌ها را به انتخاب خود گوش کنید
ما را روی شبکه‌های فیسبوک, توئیتر و تلفن موبایل خود دنبال کنید.

چگونه می‌توانید به ار.اف.ای دسترسی داشته باشید؟
فرکانس برنامه‌ها و اسامی رادیوهای پخش کنندۀ آنها.