ایران

پرونده درمجلس برای رئیس دفتر رئیس جمهوری

درایران کش مکش درمورد سخنان رحیم مشائی، مشاورورئیس دفترمحمود احمدی نژاد درمورد موسیقی وبرخی دیگراز اظهارنظرهای وی همچنان ادامه دارد.

تبلیغ بازرگانی

 یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است که در مورد این سخنان پرونده ای گشوده شده است.

به گزارش منابع خبری، حجت الاسلام "محمدابراهیم نکونام" رئیس کمیسیون اصل نود گفته است: این کمیسیون پرونده ای را درخصوص "مباحث تنش زا، از جمله اظهارات اخیررحیم مشائی گشوده است". رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه گفته است: "گاهی افراد وابسته به حکومت، (نظروی اسفندیاررحیم مشائی رئیس دفتر رئیس جمهوری است) آن هم با فعل و انفعالاتی که در انتصاب این فرد رخ داد، اظهاراتی را مطرح می کنند که قطعاً برای ما دغدغه جدی ایجاد کرده و امیدواریم آنچه که به عنوان سوءظن مطرح است و معتقدیم شاید برخی تحرکات ناخواسته ریشه در مسائل خارجی داشته باشد درست نباشد".

گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

آیا این نماینده مجلس رئیس دفتررئیس جمهوری را به ارتباط با محافل بیگانه متهم می کندو سخنان وی دراین مورد را چگونه باید توضیح داد. به سخنان آقای "ابوالحسن بنی صدر" رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی در این مورد توجه فرمائید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید