بین المللی

پرو استقلال فلسطین را برسمیت شناخت

وزرای امور خارجۀ شیلی و پرو در سانتیاگو
وزرای امور خارجۀ شیلی و پرو در سانتیاگو

کشورپرو بدنبال شش کشور دیگر آمریکای لاتین، فلسطین را بعنوان یک کشور مستقل با حق حاکمیت ملی به رسمیت شناخت. تصمیم دولت پرو مبنی بربه رسمیت شناختن استقلال فلسطین درهنگامی صورت میگیرد که قرار است در 16 ماه فوریه آینده، لیما، پایتخت این کشور محل برپائی سومین اجلاس مشترک سران کشورهای عرب و آمریکای لاتین باشد

تبلیغ بازرگانی

کشورپرو بدنبال شش کشور دیگر آمریکای لاتین فلسطین را بعنوان یک کشور مستقل با حق حاکمیت ملی به رسمیت شناخت.
خوزه آنتونیو بلونده وزیرامورخارجه پرو دیشب دریک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت که تصمیم کشور متبوعش در این باره به سفیر فلسطین در لیما اعلام شده است.
در اظهارات وزیر امورخارجه و بیانیه وزارت امورخارجه پرو تصریح نشده است که شناخت استقلال کشور فلسطین از سوی پرو، در چارچوب چه مرزهائی صورت پذیرفته است. با این وجود، وزیر امور خارجه پرو در سخنانش اظهار داشت که از سال 1947، کشورش در سازمان ملل متحد از ایجاد و همزیستی دو کشور مستقل اسرائیلی و فلسطینی در مرزهای مطمئن بین آنها، حمایت کرده است.
تصمیم دولت پرو مبنی بر به رسمیت شناختن استقلال فلسطین در هنگامی صورت میگیرد که قرار است در 16 ماه فوریه آینده، لیما، پایتخت این کشورمحل برپائی سومین اجلاس مشترک سران کشورهای عرب و آمریکای لاتین باشد. محمود عباس رئیس تشکلیلات خود گران فلسطین به این اجلاس دعوت شده است.
پس از برزیل، آرژانتین، بولیوی، اکواتور، شیلی و گویانا، پروهفتمین کشور آمریکای لاتین است که از سوم ماه دسامبر گذشته تا کنون استقلال فلسطین را به رسمیت شناخته است.

کشورهای اوروگوئه و پاراگوئه نیز اعلام کرده اند که در اوائل سال میلادی جاری و بعضاً قبل از اجلاس لیما در 16 فوریه آینده در این باره تصمیم خود را اعلام خواهند کرد.
یاد آور میشویم که تا کنون بیش از صد کشور جهان اسقلال و تمامیت ارضی فلسطین را به رسمیت شناخته اند. در میان آنها کشورهای آمریکای لاتین مانند کوبا، ونزووئلا، نیکاراگوئه و کستاریگا به چشم میخورند. اکثریت این کشورها تمامیت ارضی فلسطین را در مرزهای سال1967 به رسمیت شناخته اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید