افغانستان/ نظامی

پزشکان بدون مرز: یک تانک آمریکایی بزور وارد بیمارستان قندوز شد

حمله هوایی آمریکا به بیمارستان قندوز در جریان درگیری ها میان گروه طالبان و نیروهای دولتی افغانستان بر سر کنترل شهر قندوز اتفاق افتاد.
حمله هوایی آمریکا به بیمارستان قندوز در جریان درگیری ها میان گروه طالبان و نیروهای دولتی افغانستان بر سر کنترل شهر قندوز اتفاق افتاد. AFP PHOTO / MSF

سازمان " پزشکان بدون مرز" می گوید یک تانک زرهی آمریکایی روز پنجشنبه گذشته با زور وارد محوطه بیمارستان این سازمان در شهر قندوز شده و بخشی از تجهیزات موجود را همراه با «شواهد احتمالی» حمله هوایی به این بیمارستان را تخریب کرده است.

تبلیغ بازرگانی

در یک بیانیه که از سوی پزشکان بدون مرز منتشر شده گفته شده است که  این تانک اعضای کمیسیونی را حمل می کرده است که مشترکا از سوی آمریکا، سازمان ناتو و دولت افغانستان برای تحقیق درباره حمله هوایی به این بیمارستان ایجاد شده است.

پزشکان بدون مرز در بیانیه خود گفته است « ورود جبری بدون اطلاع قبلی این تانک به محوطه بیمارستان باعث نابودی بخشی از تجیهزات و شواهد احتمالی و موجب ترس و نگرانی کارمندان این سازمان شده است.»

یک سخنگوی سازمان ناتو گفته است این سازمان در جریان این حادثه قرار گرفته و چگونگی وقوع آن را تحت بررسی دارد.

ارتش آمریکا مسئولیت حمله به بیمارستان پزشکان بدون مرز در شهر قندوز بروز ٣ اکتبر را که منجر به کشته شدن ٢٢ نفر از جمله ١٢ کارمند پزشکان بدون مرز شد، بعهده گرفته و رئیس جمهور آمریکا شخصا بدلیل این حادثه از پزشکان بدون مرز عذرخواهی کرد اما سازمان پزشکان بدون مرز خواهان تحقیقات مستقل درباره این حمله هوایی شده است.

حمله هوایی آمریکا به بیمارستان قندوز در جریان درگیری ها میان گروه طالبان و نیروهای دولتی افغانستان بر سر کنترل شهر قندوز اتفاق افتاد.

 

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید