افغانستان

پشتیبانی حکومت افغانستان از شرکت کام ایر

متعاقب اتهام ارتش امریکا به کام ایر، مبنی بر دست داشتن این شرکت در قاچاق مواد مخدر، حکومت افغانستان از امریکاییان درخواست کرده است تا در صورتیکه مدارکی در این مورد داشته باشند، آنرا با حکومت افغانستان در میان بگذارند..

تبلیغ بازرگانی

دولت افغانستان، اتهام ارتش امریکا را غیر مسئولانه خوانده و در در خواستی که بسیار شباهت به پشتیبانی از کام ایر دارد، به آنان گفته است که اگر مدارکی دارند، بهتر است آنرا با حکومت در میان بگذارند.

در بررسی این موضوع، گفتگویی دارم با آقای احمد ضیاء سیامک هروی، معاون دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه.

آقای سیامک هروی تایید میکند که حکومت افغانستان از شرکت کام ایر پشتیبانی کرده است، ولی این پشتیبانی، تنها به این دلیل است که حکومت وظیفه دارد از هر نهاد اقتصادی مهم مملکت پشتیبانی کند. در مورد کام ایر، حکومت افغانستان از سفارت ایالات متحده درخواست کرده است که اگر مدارک و شواهدی وجود دارد آنرا در اختیار دولت قرار بدهند، تا کسانیکه در این مسئله ذیدخل استند، مجازات شوند. در غیر آن باید برای این شرکت اعادۀ حیثیت شود و خسارتی که از این اتهام به آنان وارد شده است، باید جبران شود.

در مورد ارتباطات حکومت با این شرکت، آقای سیامک هروی مشخص میکند که حکومت ارتباط خاصی با کام ایر ندارد. نه در سهام و نه در تصمیم گیری های این شرکت. و اگر از این شرکت پشتیبانی هم میکند، به این دلیل است که کام ایر یکی از شرکت های موفق کشور است و در ضمن، حکومت به عنوان مجری قانون، باید بداند که اگر قاچاقی صورت گرفته است، توسط کی صورت گرفته است. تا به این ترتیب، موضوع به شکل قانونی پیگیری شود...

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید