افغانستان/ آمریکا- گفتگو

پشتیبانی روسیه از امضای قرارداد نظامی میان ایالات متحده و افغانستان

سیرگی ناریشکین - رئیس مجلس نمایندگان روسیه
سیرگی ناریشکین - رئیس مجلس نمایندگان روسیه

امروز سیرگی ناریشکین - رئیس مجلس نمایندگان روسیه، طی سفری به کابل گفته است که افغانستان ضرورت به حضور مقداری از نیروهای نظامی خارجی دارد.

تبلیغ بازرگانی

در دفاع از امضای پیمان نظامی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا که بر اساس آن ایالات متحده در افغانستان پایگاه‌های نظامی ایجاد خواهد کرد، بسیاری از صاحب نظران داخلی و خارجی ابرازاتی کرده بودند؛ این بار رئیس مجلس نمایندگان روسیه هم این حرف را زده است؛ البته او میگوید که در دراز مدت با افزایش توانایی‌های نیروهای امنیتی افغانستان، نیاز به حضور نیروهای خارجی در افغانستان رفع خواهد شد، ولی در حال حاضر او هم با این طرح ابراز موافقت کرده است.

***

در گفتگویی با جنرال سید شریف هاشمی- رئیس سابق کشف وزارت دفاع افغانستان، میپرسم که تفاهم میان این دو ایرقدرت را چگونه میشود تفسیر کرد؟

گفتگو با جنرال سید شریف هاشمی

آقای هاشمی میگوید که دلیل این درخواست آنان این است که آنان خواهان ثبات و امنیت در افغانستان استند، چون در غیر آن، نه تنها کشورهای آسیای میانه، بلکه حتی مسکو هم میتواند بی ثبات شود. آقای هاشمی یاد آوری میکند که زمانیکه احمد شاه مسعود شهید شد، روس ها گفته بودند که او دیوار آهنینی بود برای تامین امنیت آنان. امروز هم روس ها میخواهند از جانب افغانستان خیال راحت داشته باشند و امروز دیوار آهنینی که روس ها را امن میسازد، تیروهای ناتو است.

علاوه بر رئیس رئیس مجلس نمایندگان روسیه، آقای هاشمی از شخصیت ها و نهاد های دیگر هم یاد آوری میکند که از این قرارداد پشتیبانی کردند. از آنجمله، مهمترین آن، جرگه مشورتی بود بود که در آن، دو و نیم هزار تفر، با یک صدا، این برنامه را تایید کردند.

سوال دیگر این است که چرا در طی این دوازده سال افغانستان نتوانست نیروهای امنیتی خود را خود کفا بسازد، در این مورد آقای هاشمی میگوید که ما زعیم ملی نداشتیم. اگر افغانستان یک شخصیتی میداشت که به عنوان زعیم ملی وطن دوست و دلسوز میبود، او اولین کاری که میکرد، پایه گزاری نهاد های امنیتی و قضایی میبود.

افغانستان در طی این سالها، فرصت های خوبی داشت ولی همۀ این فرصت ها را از دست داد.

گفتگو با جنرال سید شریف هاشمی، رئیس سابق کشف وزارت دفاع افغانستان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید