ایران - سوریه

پشتیبانی شدید تهران از دمشق

محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت این کشوردرمقابل به گفتۀ او "دشمنان کج اندیش و صاحبان فکرهای پلید و غاصبان سرزمین فلسطین، لحظه ای ازحمایت از کشور سوریه غافل نخواهد بود."معاون اول محمود احمدی نژاد دردنبالۀ سخنان خود گفت اتحاد ایران و سوریه مشتی آهنین برچهرۀ کسانی است که به خواهند فکر پلیدی دربارۀ یک کشور اسلامی به ویژه سوریۀ لبنان وعراق داشته باشند. 

تبلیغ بازرگانی

محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، درپایان دیدارخود از دمشق دریک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با محمد ناجی عطری، نخست وزیر سوریه، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار سوریه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، معاون اول محمود احمدی نژاد این مطلب را درواکنش به تهدیدات اسرائیل علیه سوریه اعلام کرده است.

محمد رضا رحیمی گفت سوریه آمادگی مقابله با هرگونه تهدید را دارد و ایران همواره درکنار ملت سوریه خواهد ماند. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت این کشوردرمقابل به گفتۀ او "دشمنان کج اندیش و صاحبان فکرهای پلید و غاصبان سرزمین فلسطین، لحظه ای از حمایت از کشور سوریه غافل نخواهد بود."

معاون اول محمود احمدی نژاد در دنبالۀ سخنان خود گفت اتحاد ایران و سوریه مشتی آهنین بر چهرۀ کسانی است که به خواهند فکر پلیدی در بارۀ یک کشور اسلامی به ویژه سوریۀ لبنان و عراق داشته باشند.

این مقام بلند پایۀ جمهوری اسلامی ایران آنگاه به تهدیداسرائیل پرداخت و گفت " حتی اگر حاضران در سرزمین های غصب شدۀ فلسطین بخواهند پا را ازگلیم درازترکنند پاهای آن ها به اندازه ای که ازگلیم دراز شده ، قطع خواهد شد."

محمد رضا رحیمی پس ازعنوان کردن این عبارات مدعی شد که روزگاررجزخوانی به پایان رسیده است.

خبرگزاری فرانسه درگزارشی که به سخنان معاون اول رئیس جمهوری ایران اختصاص داده است یادآوری می کند که شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، اخیراً سوریه را به تحویل دادن موشک های " اسکود" (Scud) به حزب الله لبنان متهم کرده است. این موشک ها از برد کافی برای هدف قرار دادن تمامی خاک اسرائیل برخوردارند.

هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجۀ امریکا، نیز به نوبۀ خود دیروز (پنجشنبه) به بشاراسد، رئیس جمهوری سوریه، هشدارداد که تصمیم های او می تواند مبین بروز جنگ یا برقراری صلح درمنطقه باشد. هیلاری کلینتون افزود ارسال سلاح های سوری برای حزب الله لبنان و به ویژه موشک های دوربرد امنیت اسرائیل را مورد تهدید قرار می دهد و ثبات منطقه را برهم خواهد زد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید