پلیس آلمان پنج اسلامگرای وابسته به داعش را دستگیر کرد

تبلیغ بازرگانی

دادسرای آلمان با انتشار بیانیه ای خبر داد که پلیس این کشور پنج اسلامگرای را که مظنون به جلب نیرو برای گروه "دولت اسلامی" بودند، بازداشت کرده است. به گفتۀ این بیانیه دستگیرشدگان یک عراقی، یک ترک، یک آلمانی، یک کامرونی و یک آلمانی صرب تبار هستند. دادسرای فدرال آلمان دستگیرشدگان را به اتهام ایجاد "شبکۀ جهادی" و آموزش و تسلیح جهادیون تحت پی گرد قرار داده است. مظنون اصلی یک عراقی ۳۲ ساله به نام احمد عبدالعزیز عبدالله است که از پشتیبانان شناخته شدۀ گروه "دولت اسلامی" به شمار می رود.

به گفتۀ دادسرای فدرال آلمان دستگیر شدگان یک جوان و خانواده اش را به منطقۀ تحت کنترل گروه "دولت اسلامی" در سوریه منتقل کرده اند. به گفتۀ مقامات آلمان تاکنون حدود ۸٢۰ نفر آلمان را به قصد پیوستن به صفوف "داعش" در عراق و سوریه ترک کرده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید