پلیس ایتالیا صدها قبضه تفنگ به مقصد بلژیک را ضبط کرد

تبلیغ بازرگانی

پلیس ایتالیا ۷۸۱ قبضه تفنگ ساخت ترکیه را به مقصد بلژیک ضبط کرد. پلیس و گمرک ایتالیا گفته اند که کامیون حامل این سلاح ها فاقد مجوز امنیتی لازم برای ورود به بلژیک بوده اند. خبرگزاری فرانسه تصریح کرده است که کامیون حامل سلاح ها، هلندی و رانندۀ آن یک شهروند ترک بوده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید