مهاجران

پناهجویان شهر کاله باز هم قربانی دادند

اینک مسئولان قطار پاریس – لندن مورد انتقاد قرار گرفته اند که برای مقابله با این حملات مهاجران به داخل تونل کاری انجام نمی دهند .

تبلیغ بازرگانی

یک مهاجر ناشناس دیگر که دو روز پیش هنگام عبور از درون تونل قطاری که از فرانسه به انگلستان می رود بشدت زخمی شده بود شب گذشته در گذشت. از اوائل ماه ژوئن تا کنون این دهمین قربانی از میان مهاجرانی است که می کوشند از طریق تونل دریای مانش خود را به انگستان برسانند.
مهاجران داوطلب برای رفتن به انگلستان هزاران نفرند که در شهر کاله در شمال فرانسه در خط مرزی میان فرانسه و انگلستان جمع می شوند. آنها مایلند بیاری قاچاقچیان انسان و بکمک کامیون ها ، کشتی ها و نیز قطاری که پاریس و لندن را از طریق دریای مانش به یکدیگر وصل می کند خود را به انگلستان برسانند. این کشور اینک بهشت موعود هزاران هزار مهاجر آواره از سراسر جهان است گر چه کمک روزانه ای که به پناهجویان می دهند حتی کمتر از فرانسه است.
گفته می شود که بسیاری از مهاجران آشنائی در انگلستان دارند که به امید او دست به مهاجرت زده اند. انگلستان رشد اقتصادی بالائی دارد . بیکارنش کمتر از شش درصدند (6/5 ) و نبود کارت هویت در این کشور بازار کار سیاه را رونق می بخشد.
پناهجویانی که به شهر کاله می رسند برخی ماهها در راه بوده اند و کسانی حتی سالها آواره گی کشیده اند تا به کاله برسند.
سازمان خیریه کاتولیک های فرانسه بهار گذشته برای نمونه گیری از 54 نفر از پناهجویان شهر کاله ملیت اشان را پرسید . 22 نفر سودانی بودند 13 نفر اریتره ای ، 7 نفر افغان و چهارنفر سوریه ای .
در سال 2014 پلیس مرزی مدعی شد که 45 در صد از مهاجران اریتره ای هستند. ولی همه کارشناسان اعتقاد دارند که سرشماری در این منطقه غیر ممکن است.
با تقاضای مکرر مقامات فرانسه انگلستان می پذیرد که اوضاع نگران کننده است. پلیس فرانسه بزودی نیروهای بیشتری را در این منطقه متمرکز خواهد کرد.
اینک مسئولان قطار پاریس – لندن مورد انتقاد قرار گرفته اند که برای مقابله با این حملات مهاجران به داخل تونل کاری انجام نمی دهند .
مقامات راه آهن مدعی اند که در بیست سال گذشته 165 میلیون یورو خرج استحکامات امنیتی تونل کرده اند تا راه نفوذ به آن را ببندند. پلیس فرانسه نیز اعلام کرد که از سال 2012 تا کنون نیروها و امکاناتش را در منطقه پنج برابر کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید