پوتین با تحریم‌هایش علیه آمریکا به ترامپ یاری رساند - گفتگو با هوشنگ امیراحمدی

هوشنگ امیر احمدی استاد علوم سیاسی در آمریکا
هوشنگ امیر احمدی استاد علوم سیاسی در آمریکا فارس

در واکنش به تحریم های جدید آمریکا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، فرمان اخراج ٧۵۵ دیپلمات آمریکایی را از روسیه صادر کرد. به این ترتیب، مناسبات روسیه و آمریکا که به ویژه پس از الحاق کریمه رو به تیرگی نهاده، وارد مرحلۀ تازه ای از تنش و رویارویی شده است. این تنش و رویارویی چه معنایی دارد و چه تاثیری بر موقعیت دونالد ترامپ در آمریکا و همچنین روابط دو کشور در خصوص بحران های منطقه ای به ویژه جنگ داخلی سوریه خواهد گذاشت؟

تبلیغ بازرگانی

هوشنگ امیراحمدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه راتگرز آمریکا، در پاسخ به این سئوال ها از جمله گفته است : ولادیمیر پوتین نمی توانست نسبت به تحریم های جدید آمریکا از خود واکنش نشان ندهد و واکنش او برغم ظواهر کمکی نیز به دونالد ترامپ بود که در کشورش متهم به تبانی و همکاری با روسیه علیه منافع ملی آمریکا است. با این حال، به گمان هوشنگ امیراحمدی، از منظر روسیه تحریم های آمریکا بیشتر جنبۀ نمادین دارند زیرا جمهوریخواهان کنگرۀ آمریکا که سخت تحت فشار دموکرات ها هستند نمی توانستند با اعمال تحریم های جدید علیه روسیه همراهی نکنند. هوشنگ امیراحمدی همچنین می گوید که دورۀ کنونی گذرا است و رئیس جمهوری آمریکا در فرصت بعدی سیاست نزدیکی به روسیه را مجدداً در دستور کار خود قرار خواهد داد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید