پوری سلطانی، پایه گذار علوم کتابداری در ایران درگذشت

تبلیغ بازرگانی

پوری (پوراندخت) سلطانی، همسر شاعر فقید ایران، مرتضی کیوان، امروز شنبه شانزدهم آبان ماه، در سن ۸۴ سالگی در نتیجۀ بیماری در بیمارستان "ایرانمهر" تهران درگذشت. پوری سلطانی در سال ۱۳۱۰ متولد شد و از او به عنوان پایه گذار علوم کتابداری در ایران یاد می شود. خانم سلطانی در سال ۱۳۳۳ با شاعر جوان مرتضی کیوان ازدواج کرد که سه ماه بعد به جرم عضویت در سازمان مخفی حزب توده ایران دستگیر و زندانی و سپس در ۲۷ مهر ماه ۱۳۳۳ اعدام شد. پس از مرگ مرتضی کیوان پوری سلطانی ایران را ترک کرد، اما چند سال بعد به کشور بازگشت و پس از تأسیس مرکز ملی کتابداری به عضویت هیئت علمی آن درآمد. پوری سلطانی همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد گروه کتابداری کتابخانۀ ملی ایران بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید