ایران/اینترنت

پیام‌رسان سروش: به مرز ۵ میلیون کاربَر نزدیک شده‌ایم

تبلیغ بازرگانی

مدیر پیام رسان سروش گفت: به مرز پنج میلیون کاربر نزدیک شده‌ایم. سروش برای رقابت و احیاناً جایگزین کردن شبکۀ تلگرام به وجود آمده است. سید صالحی مدیر این شبکه خبر داد که نسخۀ جدید سروش در دسترس است و با توجه به استقبال گسترده، به روزرسانی در سرورها ضروری خواهد بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید