ایالات متحده امریکا

پیروزی جمهوری خواهان

REUTERS/Rick Wilking

جمهوری خواهان ایالات متحده، در انتخابات امروز، در برابر دموکرات ها برنده شدند و با بدست آوردن اکثریت در کنگرۀ این کشور، ضربۀ سختی به باراک اوباما و دموکرات ها وارد کردند.

تبلیغ بازرگانی

مخالفین اوباما یعنی جمهوری خواهان، در انتخابات امروز ایالات متحده، که یک انتخابات میان دوره ای است، برنده شدند و اکثریت کنگرۀ این کشور را به دست آوردند. در مجلس نمایندگان این کشور، قبلاٌ هم جمهوری خواهان اکثریت را داشتند و با این انتخابات به یک اکثریت قاطع تر دست یافتند. این پیروزی به جمهوری خواهان امکان میدهد که تا پایان دورۀ ریاست جمهوری اوباما، برنامه ریزی فعالیت های پارلمانی این کشور را در دست داشته باشند.

مهمترین تغییری که متعاقب این انتخابات بوجود خواهد آمد، در مسایل اقتصادی خواهد بود. جمهوری خواهان، و هواداران رشد بیشتر، میخواهند قوانینی را که به رشد اقتصادی کمک میکند، مطرح و تصویب کنند. از آنجمله صحبت از دادن مجوز به ایجاد  یک لولۀ نفتی بین کانادا و مکزیک است و همچنان توسعۀ تولید گاز طبیعی.

کنگرۀ جدید که از ماه ژانویه آغاز به کار خواهد کرد، همچنان اصلاحات سیستم مالیاتی را هم در دستور کار خود قرار داده است، و بصورت عموم جمهوری خواهان میخواهند حضور حکومت را در مسایل اقتصادی کشور کاهش بدهند. ایالات متحده، به این ترتیب، وارد یک دورانی میشود که در آن، دموکرات‌ها با جمهوری خواهان ادارۀ امور را به پیش میبرند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید