مصر

پیروزی اسلام گرایان در مصر

حزب آزادی و عدالت اعلام کرده است که سعد الکتانی دبیر کل  این حزب با توافق  احزاب دیگر  رئیس پارلمان مصر،  انتخاب شده است
حزب آزادی و عدالت اعلام کرده است که سعد الکتانی دبیر کل این حزب با توافق احزاب دیگر رئیس پارلمان مصر، انتخاب شده است Reuters/Mohamed Abd El-Ghany

اسلام گرایان مصر، بیشتر از دو سوم آراء را بخود اختصاص دادند و درین میان، برادران مسلمان یعنی اخوان المسلمین، به تنهایی خود، حدود پنجاه در صد رای آوردند.

تبلیغ بازرگانی

حزب آزادی و عدالت، که شاخه ای از اخوان المسلمین است، از 498 کرسی پارلمان مصر، 235 تای آن را بخود اختصاص داد، یعنی درین انتخابات، که اولین انتخابات بعد از انقلاب در این کشور است، آزادی و عدالت، 47 در صد کرسی های پارلمان را به دست آورده است. پشت سر این حزب، در مقام دوم، حزب اسلام گرای النور قرار دارد. النور حزبیست که گرایشات سلفی دارد و اسلام گرا تر از اخوان المسلمین است.  النور با حدود 24 در صد آراء 121 کرسی را از آن خود کرده است.

درین انتخاباتی که از همۀ انتخابات های گذشتۀ این کشور، یعنی از شصت سال به اینسو، باز تر خوانده شده است، احزاب دیگر، موقعیت های ضعیفی دارند. حزب لیبرال، نه در صد، و بلاک مصری، که متشکال از احزاب غیر مذهبی و لیبرل استند، تنها نه در صد کرسی ها را بردند. ده کرسی پارلمان هم متعلق به مارشال حسین تانتوی، رئیس شورای نظامی است، که او کسانی را به این عنوان انتصاب خواهد کرد.

حزب آزادی و عدالت از همین حالا اعلان کرده است که با تفاهم با احزاب دیگر، برای ریاست پارلمان مصر، دبیر کل حزب، سعد الکتانی را انتخاب کرده است. اولین جلسۀ پارلمان جدید مصر، دوشنبه، با حضور مارشال تانتوی برگزار خواهد شد.

انتخاب سناتور های مصر، از بیست و نهم ماه ژانویه آغاز میشود و در آخر ماه فوریه تمام خواهد شد. پارلمان آینده مصر، کمیسیونی برای نوشتن قانون اساسی جدید بوجود میاورد  و انتخابات ریاست جمهوری، تا پایان ماه ژوئن برگزار خواهد شد.

اخوان المسلمین مصر، درین اواخر، اعلامیه های فراوانی پخش کرده است و با متمایز ساختن خود از جریان سلفی النور، به عنوان یک جریان سیاسی با مسئولیت، برای شرکت در قدرت سیاسی اعلان آمادگی کرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید